Imprimare

Tehnologii Inovative Pentru Irigarea Culturilor În Condiții De Climat Arid, Semiarid Și Subumed-Uscat (SMARTIRRIG)

 

Proiect finanţat de Programul Operaţional Sectorial Transporturi - Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii şi siguranţei pasagerilor, cu denumirea “Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175” (martie 2011 – aprilie 2017) Monitorizare Dunare
Ocna Mures Evaluarea siguranţei acumulărilor subterane şi a cuvetei lacului din zona sondelor S123, S124 şi S118, asupra câmpului de sonde închis, pentru stabilirea situaţiei de risc în perimetrul minier Salina Ocna Mureş, judeţul Alba
Proiect finanţat de Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu denumirea “Sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi în vederea îmbunătăţirii competenţelor în perspectiva dezvoltării durabile” (noiembrie 2009- iulie 2012) POSDRU
POSDRU Proiect finanţat de Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu denumirea “Creşterea compentenţelor întreprinderilor şi angajaţilor în perspective dezvoltării durabile” (septembrie 2010- august 2013)
Proiect finanţat de Seventh Framework Programme, cu denumirea „Promovarea şi coordonarea cercetării de mediu pentru o dezvoltare durabilă în ţarile din Centrul şi Estul Europei” (PROCEED) (ianuarie 2011- iunie 2013) PROCEED

Monitorizare Dunare Proiect finantat de programul european Joint Research Centre, cu denumirea "Climate of the Carpathian Region" - Clima Regiunii Carpatice (2010-2013)