Imprimare

 

Departamentul își desfășoară activitatea în domeniul schimbărilor climatice și dezvoltării durabile. În mod specific sunt acoperite arii de competență legate de elaborarea studiilor climatice de specialitate, evaluarea și monitorizarea factorilor de mediu apă și sol, energie regenerabilă precum și abordarea ecosistemică asupra dezvoltării durabile.

Arii de competenţă:

Echipa

Dr. Ing. Monica Matei – Cercetător ştiinţific III– Şef departament

Dr. Ing. Lucian Laslo – Cercetător ştiinţific III

Ing. Ana Maria Nicolescu – Cercetător ştiinţific III

Geogr. Ciobotaru Nicu – Cercetător ştiinţific

Ing. Badea Gabriel – Cercetător ştiinţific

Geogr. Lupei Dorin Theodor – Cercetător ştiinţific

Biolog Ana-Maria Botofei – Asistent de cercetare științifică

Gabriel Banică – Tehnician

Activităţi:

·     Realizarea de studii şi cercetări referitoare la:

o    Variabilitatea si schimbarea climei

o    Legătura dintre variabilitatea climatică la scară mare şi cea la scară regională prin aplicarea de metode statistice de specialitate

o    Construirea de scenarii climatice regionale prin utilizarea metodelor statistice de downscaling

o    Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră

o    Impactul proiectelor de parcuri eoliene şi fotovoltaice asupra mediului

o    Urmărirea comportării unor construcţii şi a terenului prin măsurători înclinometrice și topografice

o    Utilizarea sustenabilă a resursei de apă

o    Analiza, interpretarea şi reprezentarea datelor utilizând GIS

·         Monitorizarea parametrilor hidrologici

·         Evaluarea și cartarea serviciilor de ecosisteme

Proiecte reprezentative ale Departamentului „Schimbări Climatice şi Dezvoltare Durabilă”

 

1. Titlu proiect:Climate of the Carpathian Region (CARPATCLIM)
    Contractor: Comisia Europeana-Joint Research Centre
    Perioada: 2010-2013

Obiective: Principalul obiectiv al proiectului CARPATCLIM este acela de a realiza un atlas climatic în regiunea munţilor Carpati, pentru efectuarea ulterioară de studii regionale aplicate. Zona spaţială de interes este reprezentată de lanţul munţilor Carpaţi (inclusiv Depresiunea Transilvaniei), care include parţi din urmatoarele ţări: Bulgaria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Moldova, Croaţia, Polonia, Serbia, Ucraina. S-a urmărit îmbunătaţirea accesului la informaţia climatică pentru regiunea de interes, cât şi spaţializarea informaţiei prin armonizarea bazelor de date între ţările participante.

Activităţi:  

Rezultate:

2. Titlu proiect: Carpathian in-depth assessment of vulnerability to climate change and ecosystem – based adaptation measures (CarpathCC)
    Contractor:  Comisia Europeana-DG Environment
    Perioada: 2011-2013

Obiective:Proiectul CarpathCC îşi propune să evalueze vulnerabilitatea ecosistemelor din regiunea munţilor Carpaţi la impactul schimbărilor climatice, cât şi condiţiile de existenţă şi funcţionalitatea lor. De asemenea, îşi propune să evalueze măsurile de adaptare la efectul schimbărilor climatice, inclusiv implementarea unor analize detaliate cost- beneficiu pentru zonele vulnerabile. În proiectul CarpathCC sunt implicaţi 9 parteneri, din cele 7 ţări europene pe teritoriul cărora se regăsesc Munţii Carpaţi.

Activităţi:  

Rezultate: