Imprimare

Competențele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului sunt:

În perioada 2010 – 2013, INCDPM a participat în calitate de coordonator sau partener la realizarea unor proiecte științifice naționale și internaționale, astfel: 1490 proiecte naționale, 115 proiecte internaționale, studii/analize/rapoarte de mediu/evaluări de impact.
Activitatea de diseminare s-a concretizat prin: participări la 93 de conferințe naționale și internaționale, 47 publicații științifice, 21 de cărți, 8 brevete, rapoarte științifice, etc.
Cercetătorii din INCDPM sunt interesați să se autoperfecționeze permanent, să participe la activitatea de diseminare, aceastea fiind o condiție esențială pentru promovarea profesională a acestora și implicit a prestigiului institutului. Totodată, există o preocupare specială prin activitatea de mentorat, de a îmbunătăți gradul de cunoaștere a cercetătorilor tineri în vederea creșterii calității tehnico-științifice a lucrărilor elaborate. Deviza INCDPM este responsabilizarea și conștientizarea fiecărui cercetător față de rezultatele tehnico-științifice obținute.