Imprimare

Departamentul Dezvoltare Tehnologică și Inginerie pentru Protecția Mediului
Responsabil Dr. Dănuț Cociorva

 

Departamentul Hazarde Naturale și Tehnologice
Responsabil Marius Raischi
  • Elaborarea hărților de risc
  • Efectuarea de măsurători batimetrice și electrometrice și prelucrarea datelor obținute (Fig.1)
  • Elaborarea unor modalități de retehnologizare a stațiilor de tratare a apei
001
Fig 1. Efectuarea de măsurători electrometrice în zona umedă Pojejena

 

Departamentul Impactul Construcțiilor asupra Mediului și Reabilitare Ecologică
Responsabil Dr. George Poteraș

 

Departamentul Managementul Resurselor Naturale
Responsabil Dr. Teodor Ghindă

 

Departamentul Modelare Numerică și Sisteme Informaționale Geografice
Responsabil Alexandru Petrescu
  • Realizarea de aplicații de tip web mapping (Fig. 2)
  • Realizarea hărţilor de distribuție a poluanților folosind tehnici GIS
  • Modelarea matematică a dispersiei poluanților atmosferici
  • Modelarea 2D, cvasi 3D, 3D, modelare hidraulică și hidrodinamică (Fig.3)
  • Elaborarea de inventare de emisii la nivel național și local
002
  Fig 2. Crearea unei aplicații web GIS
003 004
Fig 3. Distribuția vitezei apei în secțiune orizontală înregistrată la 12 m adâncime
pentru specimenul de sturion cu codul 6S15
Fig 4. Rută posibilă de migrație pentru un exemplar de sturion

 

Departamentul Laboratoare
Responsabil Dr. Gina Ghiță

005
Fig 5. Aparatură laborator

 

Departamentul Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă
Responsabil Dr. Monica Matei
  • Elaborarea studiilor referitoare la impactul parcurilor eoliene şi fotovoltaice asupra mediului
  • Elaborarea studiilor de inundabilitate
006 Fig 6. Banda de inundabilitate generată de fluviul Dunărea

 

Realizarea de modele experimentale, stații-pilot, precum și tehnologii și instalații suport
Responsabili: CS I Dr. ing. Deák György
                  CS III ec. Marius Raischi
                  CS ing. Marius Olteanu

Legendă:
(1)capac de protecție metalic prevăzut cu sistem special pentru închidere;
(2)tub prevăzut cu fante pentru trecerea curentului de apă;
(3)bridă de ancorare la mal;
(4)cablu pentru fixarea senzorului multiparametru și a stației de recepție;
(5)stație fixă pentru măsurători continue multiparametru;
(6)stație pentru recepția semnalului ultrasonic;
(7)flotor pentru avertizare în cazul în care nivelul apei scade, iar echipamentul nu mai este imers;
(8)grilă de eliminare a riscului de introducere a aparaturii în zona de ecranare a țevii de protecție;
(9)sistem de iluminare și protecție împotriva accidentelor; (10)emițător de date.

007Fig 7. Stație de telemetrie DKTB
pentru monitorizarea sturionilor
008Fig 8. Stație plutitoare de recepționare
și înregistrare DKMR-01T
Legendă:
(1)sistem de avertizare luminoasă împotriva accidentelor;
(2) sistem de legătură între rezervor și țeava de protecție;
(3)capac de protective cu sistem de închidere specială;
(4)țeavă de protecție prevăzută cu fante pentru trecerea apei;
(5) stație de recepție; (6)lest de ancorare.