Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi

Home Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi
Proiectul finantat de Programul sectorial al MCI a avut ca obiectiv stabilirea unor soluţii viabile şi aplicabile la nivel naţional pentru reciclarea şi valorificarea deşeurilor, care necesită eliminare finală, dar şi soluţii de valorificare pentru nămolurile rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti, care, în prezent, sunt depozitate pe platformele existente în incintele proprii.
 • Parteneri
  P1 – Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
  P2 – CEPROCIM SA
  P3 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti – INMA
  P4 – Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini – ICTCM SA
 • Responsabili de Proiect
  Responsabil: Biochim. CHIRIAC Magdalena, CS I
  Responsabil adjunct: Ecol. MĂRCUŞ Iuliana, CS III
  Responsabil Financiar: Ec. BOBOC Mădălina, CS
 • Perioada de desfășurare
  09.11.2017 – 10.12.2018
 • Finanțat prin
  Ministerul Cercetării și Inovării – Proiecte din Planul sectorial, Competiția 2017
Obiective
 • Caracterizarea şi maparea depozitelor de deşeuri neconforme, cu identificarea unor metode de reciclare a deşeurilor în vederea evitării depozitării acestora;
 • Maparea staţiilor de epurare orăşeneşti, cu identificarea tipurilor de nămoluri rezultate şi a cantităţilor anuale care ar urma să fie valorificate;
 • Stabilirea unor soluţii pentru creşterea nivelului tehnic şi calitativ al tehnologiilor de reciclare şi valorificare a deşeurilor;
 • Încurajarea sectorului privat şi promovarea accesului IMM-urilor la rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare în scopul creşterii capacităţii de asimilare în producţie a rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul proiectului;
 • Creşterea competitivităţii de cercetare aplicativă şi a valorificării rezultatelor acestora în sectorul economic al domeniului gestionării deşeurilor municipale;
 • Soluţionarea problemelor legate de rezolvare neconformităţilor privind depozitele de deşeuri neconforme, prin valorificarea superioară a deşeurilor şi a nămolurilor din staţiile de epurare orăşeneşti.
Rezultate
 • Bază de date cu depozitele de deșeuri municipale neconforme
 • Bază de date cu staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti
 • 11 hărți cu reprezentarea depozitelor de deșeuri municipale neconforme realizate pe baza următoarelor criterii: perioada de închidere, stadiul de închidere, stadiul de ecologizare, dispunere pe regiuni de dezvoltare
 • 3 hărți cu reprezentarea staţiilor de epurare orăşeneşti realizate pe baza următoarelor criterii: informații chestionare, informații raportate la Agenția Europeană de Mediu, clasificare în funcție de cantitățile de nămol generate
 • Tehnologii de tratare/valorificare a deșeurilor: 1
 • Tehnologie de valorificare a deșeurilor de sticlă CRT (DEEE) în mortare, 1 Tehnologie de  topire a deșeurilor de metale neferoase utilizând energia micoundelor,Tehnologie de  valorificare a deșeurilor de sticlă – obținerea sticlei celulare utilizând energia microundelor prin încălzirea indirectă;  1 Tehnologie de valorificare a buteliilor din PET prin obținerea de polioli ecologici; Soluții tehnologice privind valorificarea nămolurilor orășenești
 • 1 tehnologie de reconstrucție ecologică a depozitelor de deșeuri neconforme cu culturi de Miscanthus, testată în regim demonstrator
 • 5 analize SWOT privind tehnologiile de tratare/valorificare a deșeurilor municipale și privind tehnologiile de tratare/valorificare a nămolurilor urbane
 • Studiu privind armonizarea legislației existente la nivel național cu legislația comunitară în vederea eficientizării valorificării nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești și deșeurilor municipale
 • 4 conferinte de diseminare a rezultatelor proiectului: Bacău, Tulcea, Cluj-Napoca, Bucureșt