Studiu privind identificarea modalităţilor de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România în conformitate cu Raportul european de stare a mediului (SOER)

Home Studiu privind identificarea modalităţilor de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România în conformitate cu Raportul european de stare a mediului (SOER)
Studiul contribuie la îndeplinirea obligațiilor de raportare ale României față de Agenția Europeană de Mediu și Uniunea Europeană ca urmare a semnării Actului Final al negocierilor dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană de aprobare a Acordului privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (EIONET).

În conformitate cu abordarea europeană actuală, raportul anual privind starea mediului ar trebui să se concentreze asupra stării mediului, să furnizeze evaluări ale stării actuale a mediului, scenarii privind evoluția acestuia, precum și acțiunile întreprinse în țara noastră și ce trebuie făcut sau poate fi făcut pentru ao îmbunătăți în lumina indicatorilor identificați de EAM. Acest raport descrie modul în care se dezvoltă și se dezvoltă politicile de mediu, tendințele din acest domeniu și impactul impactului asupra României cât mai aproape de modelul european.

Prin intermediul studiului, a fost acordat suportul tehnic necesar Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi autorităţilor de mediu în elaborarea Raportului anual privind starea mediului în România, în scopul informării populaţiei şi a factorilor interesaţi privind calitatea factorilor de mediu şi tendinţa de evoluţie a acestora, care să cuprindă sinteza datelor şi informaţiilor privind mediul în România în formatul solicitat de către Agenţia Europeană de Mediu şi care poate sta la baza elaborării Raportului european de stare a mediului și care pot constitui baza pentru pregătirea Raportului European de Mediu de Stat (SOER).

 • Perioada de desfășurare
  01.05.2013 – 13.12.2013
 • Finanțat prin
  Ministry of the Environment and Climate Change
 • Responsabili de Proiect
  Responsabil: Eng. Radu Monica Niculina
  Responsabil adjunct: Eng. Deák György PhD. habil
  Responsabil Obiectiv I: Biochim. Magdalena Chiriac
  Responsabil Obiectiv II: Dr. eng. Danut Cociorva
  Responsabil Obiectiv III: Ecol. Iuliana Marcus
Obiective
Obiectivul global: Realizarea Raportului anual privind starea mediului în România în conformitate cu Raportul european de stare a mediului (SOER).

Obiective specifice:

 1. Identificarea modalităţilor de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România, introducerea setului de indicatori principali ai Agenţiei Europene de Mediu în acest raport, analiza şi interpretarea acestora conform SOER.
 2. Realizarea unui studiu de caz – Raportul anual privind starea mediului în România pe anul 2012.
 3. Prezentarea modalităţilor de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România în cadrul a 2 workshop-uri desfăşurate pe o perioadă de câte o zi pentru reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi autorităţilor de mediu locale responsabile.
Rezultate
 • Ghid pentru elaborarea Raportului anual privind starea mediului la nivel naţional conform cerinţelor Raportului European de Stare a Mediului (SOER). Ghidul prezintă toate etapele necesare elaborării Raportului privind starea mediului conform SOER, precum şi acţiunile concrete care urmează să fie realizate de către fiecare dintre factorii implicaţi la realizarea acestui document.
 • Elaborarea unui model de Raport anual de stare privind starea mediului în România pentru anul 2012, conform SOER utilizând datele corespunzătoare anului 2012. La realizarea acestuia au fost utilizate date deţinute de ANPM, precum şi din alte surse de informaţii pentru fiecare tematică şi sector analizate (planuri, programe, strategii, obiective şi ţinte de mediu naţionale şi ale UE).
 • Instruirea autorităţilor pentru protecţia mediului şi a altor autorităţi implicate cu privire la obligaţiile ce le revin în elaborarea Raportului anual pentru starea mediului în România şi posibilităţile de optimizare a acestuia în cadrul a două seminarii cu tema “RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI CONFORM SOER” organizate la Bucureşti şi Braşov.
 • Identificarea şi promovarea unor mijloace noi pentru diseminarea datelor şi informaţiilor de mediu, uşor accesibile publicului şi mediului ştiinţific şi care să asigure totodată o participare activă a tuturor celor interesaţi.
 • Întărirea colaborării cu Ministerul Mediului şi cu instituţiile subordonate/în coordonare, responabile sau cu rol în completarea Raportului anual privind starea mediului.
 • Creşterea experienţei tinerilor cercetători şi elaborarea lucrării “Aspects regarding the use of waste management indicators in decision making and public awareness” – autori: Trentea A, Bodea L, Mărcuş I, participare la Conferinţa Internaţională “New Tools for Sustainable Management of Aquatic Living Resources – AQUALIRES 2014”, Bucureşti, Academia Română, ianuarie 2014.