Studii privind apărarea de mal în zona umedă Divici-Pojejena

Home Studii privind apărarea de mal în zona umedă Divici-Pojejena
Proiectul a vizat identificarea măsurilor optime pentru  prevenirea riscurilor naturale şi tehnologice în zonele protejate din sectorul transfrontalier al fluviului Dunărea. Astfel, în cadrul proiectului au fost elaborate studii specifice privind realizarea apărării de mal în zona umedă Divici-Pojejena, situată în județul Caraș Severin, la granița cu Republica Serbia, cu scopul selectării celor mai adecvate soluţii tehnice în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile și stabilirea impactului acestora asupra mediului. Grupul ţintă al proiectului a fost format din locuitori ai comunei Pojejena și ai municipalității Veliko Gradiște, turiști din zona de frontieră Pojejena-Veliko Gradiște, autorități locale și regionale din România și Serbia și organizații neguvernamentale.
 • Parteneri
  SCE SAS, Franța
  SC INTEGRA TRADING SRL, România
 • Responsabili de Proiect
  Ing. Deák György PhD. habil
  Dr. ing. Monica Matei
  Dr. ing. Lucian Laslo
 • Perioada de desfășurare
  04.2014 – 04.2015
 • Finanțat prin
  Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia
Obiective
 • Elaborarea de studii specifice privind apărarea de mal în zona de interes a proiectului
 • Evaluarea impactului asupra mediului a celor mai adecvate soluții pentru protejarea mediului, identificate în cadrul proiectului
 • Efectuarea de studii specifice privind dezvoltarea durabilă a turismului în zona umedă Divici- Pojejena
Rezultate
 • Identificarea riscurilor naturale și tehnologice asociate
 • Investigații de teren
 • Harti de hazard la inundații
 • Studiu de fezabilitate pentru soluțiile propuse
 • Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului
 • Studiu pentru dezvoltarea durabilă a turismului