Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de monitorizare, evaluare și valorificare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanță internațională din România și zona costieră a Mării Negre

Home Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de monitorizare, evaluare și valorificare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanță internațională din România și zona costieră a Mării Negre
Protejarea zonelor umede de importanță internațională reprezintă o prioritate la nivel național având în vedere funcțiile pe care acestea le îndeplinesc: constituie valoroase resurse de apă, funcționează ca veritabile filtre naturale pentru depoluarea apei, îmbunătățesc calitatea aerului la nivel local, pot constitui resurse valoroase de biomasă vegatală, peşte, cherestea, lemn pentru foc etc. De asemenea, o altă sursă valoroasă de resurse o reprezintă zona costieră a Mării Negre, luând în considerare că recent au fost identificate mai multe surse de emanații de gaze combustibile în zona litoralului marin de la linia apei până la adâncimea de 3m pe plajele din Mamaia și orașul Constanța. În acest context, proiectul a vizat realizarea unor investigații amănunțite, necesare dezvoltării capacității de monitorizare și de gestionare eficientă a resurselor naturale din zonele umede din România.
 • Partneri
  Coordonator – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare ”Delta Dunării” Tulcea
  Partener P1 – Universitatea Dunărea De Jos Galați
  Partener P2 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa
  Partener P3 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – Geoecomar București
  Partener P4 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului București
  Partener P5 – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Turism
 • Responsabil de Proiect
  Dr. Ing. Habil. Deák György – responsabil partener P4
  Dr. Ing. Moncea Mihaela-Andreea – responsabil adjunct partener P4
 • Perioada de desfășurare
  11.2017 – 12.2018
 • Finanțat prin
  Ministerul Cercetării și Inovării – proiecte in plan sectorial, competitia 2017
Obiective
 • Realizarea și implementarea unui model pilot pentru un sistem avansat de monitorizare a zonelor umede din arealele geografice și regionale corespunzătoare Deltei și litoralului marin, utilizând rezultatele de cercetare și expertiza științifică și tehnică a institutelor și centrelor naționale de cercetare specializate;
 • Realizarea unui studiu privind analiza și evaluarea prezenței potențiale a gazelor combustibile în zona costieră a Mării Negre;
 • Realizarea unui document de strategie privind direcțiile, obiectivele și proiectele de cercetare prioritare pentru: i) dezvoltarea durabilă și valorificarea, inclusiv prin turism, a resurselor naturale complexe oferite de aceste zone; ii) confirmarea prezenței și analiza posibilităților de exploatare și valorificare a gazelor combustibile în zona costieră a Mării Negre
Rezultate
 • Identificarea elementelor generale și specifice referitoare la politicile de mediu din cadrul statelor membre UE, relevante pentru protejarea zonelor umede de importanță internațională (modele de bune practici);
 • Model pilot pentru sistemul de monitorizare a zonelor umede de importanță internațională din țara nostră;
 • Studiu privind analiza și evaluarea prezenței potențiale a gazelor combustibile în zona costieră a Mării Negre;
 • Bază de date privind parametrii fizico-chimici și caracteristicile biologice ale resurselor naturale ale zonelor umede monitorizate (apă, sediment, micro-organisme, faună avicolă și piscicolă);
 • Document de strategie privind protejarea și punerea în valoare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanță internațională și din zona costieră a Mării Negre;
 • Dezbatere națională și regională, în cadrul unor sesiuni științifice, a rezultatelor obținute cu entități reprezentative din domeniu: instituții/ companii/ proprietari care dețin și/sau gestionează zone umede de importanță internațională și zona litorală, companii/ societăți comerciale de profil din sectoarele public și privat, institute, centre de cercetare aplicativă și stațiuni de cercetare-dezvoltare de profil, universități, autorități publice.Dezbatere regională – Tehnici și proceduri de monitorizare a factorilor de mediu și a biodiversității din zona brațului Chilia-Bâstroe și din zonele adiacente, Fetești, 2018