Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de evaluare și atenuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stress asupra stării ecosistemelor forestiere și a culturilor viticole

Home Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de evaluare și atenuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stress asupra stării ecosistemelor forestiere și a culturilor viticole
În cadrul proiectului INCDPM este responsabilă pentru realizarea următoarele activități:

 • prezentarea principalelor reglementări și standarde și a unor exemple reprezentative din spațiul UE privind protejarea pădurilor și plantațiilor viticole, cu referire specială la atenuarea efectelor generate de schimbările climatice și de alți factori de stres;
 • inventarierea ecosistemelor forestiere în vederea investigațiilor privind gradul de adaptabilitatea a speciilor la schimbările climatice; cartografierea ecosistemelor forestiere prin utilizarea tehnicilor GIS; analiza și centralizarea influenței factorilor climatici asupra ecosistemelor forestiere;
 • analiza privind vulnerabilitatea (expunere, arii sensibile, capacitatea de adaptare, impact socio-economic) pădurilor sub influența schimbărilor climatice şi stabilirea zonelor critice.
 • investigarea schimbării compoziției ecosistemelor forestiere și efectele schimbărilor climatice asupra productivității acestora.

comentarii și investigații cu privire la: distribuția speciilor, creșterea temperaturii, prelungirea sezonului de vegetație etc.

 • Parteneri
  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea București- INCDS –Coordonator;
  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Stefăneşti Argeş – INCDBH;
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru –SCDVV Bujoru;
  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti – INMA;
  Universitatea Dunărea de Jos din Galați – UGAL.
 • Responsabili de Proiect
  Responsabil: Dr. Fiz. Monica Matei, CS II
  Responsabil adjunct: Dr. Ing. Danut Coviorva, CS II
 • Perioada de desfășurare
  02.11 2017 – 10.12.2018
 • Finanțat prin
  Ministerul Cercetării și Inovării
Obiective
Elaborarea soluţiilor preventive pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra stării ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole.

Obiective specifice:

 • Evaluarea acţiunii principalilor factorilor de mediu asupra ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole;
 • Măsuri de atenuare a acţiunii schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole;
 • Soluţii preventive armonizate cu sisteme integrate de mecanizare.
Rezultate
În  urma efectuării activităţilor s-au obţinut următoarele rezultate:

 • s-au analizat tendințele de schimbare a regimului temperaturii și precipitațiilor atmosferice pe teritoriul României;
 • a fost studiată starea de sănătate și stabilitatea ecosistemelor forestiere din ultimele decenii;
 • au fost descriși pe larg factorii care afectează starea și stabilitatea pădurilor, cu exemple de impact a acestora asupra ecosistemelor silvice;
 • au fost inventariați și descriși pe larg factorii climatici care pot influența cultura viței de vie: radiația solară, lumina, temperatura aerului, precipitațiile atmosferice, vântul.
 • au fost cuantificate fenomenele climatice de risc ce pot afecta cultura viței-de-vie: de scurtă durată (vijeliile, descărcările electrice, grindina), de durată medie (precipitațiile abundente, zăpada abundentă, viscolul), de lungă și foarte lungă durată (perioadele excedentare pluviometric, perioadele deficitare pluviometric).
 • s-au studiat: impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere și opțiunile de adaptare a acestora funcţie de zonele de amplasare geografică; principalii factori care perturbă pădurile europene și unele posibile măsuri de adaptare la acestea; procentul de vătămare al speciilor de arbori pe regiuni biogeografice la noi în țară; dinamica intensității de vătămare a speciilor localizate în diferite regiuni biogeografice în perioada 1990-2013; dinamica proporției de vătămare a speciilor forestiere autohtone în perioada 1990-2017; evoluția tipurilor de pădure, conform informațiilor extrase din baza de date Corine Land Cover.

Localizarea tipurilor de păduri la nivel național

 

Concentrațiile de dioxid de carbon atmosferic (în ppm), la Mauna Loa Hawaii, pentru perioada 2010-2014
 ( Sursa: NOAA Earth System Research Laboratory)