PROmovarea si coordonarea cercetarii de mediu in Europa Centrala si de Est pentru o Dezvoltare sustenabila cu sustinerea Enterprise Europe Network

Home PROmovarea si coordonarea cercetarii de mediu in Europa Centrala si de Est pentru o Dezvoltare sustenabila cu sustinerea Enterprise Europe Network
PROCEED s-a axat pe comunicarea și difuzarea rezultatelor cercetărilor de mediu și a practicilor originare din țările Europei Centrale și de Est (CEEC) către industrie, factorii de decizie și centrele de cercetare publice și private (inclusiv Academia), cu scopul de a spori gradul de utilizare a rezultatelor cercetării și să stimuleze participarea CEEC la proiecte de cercetare finanțate de UE prin cooperarea în domeniul științei și tehnologiei cu alți parteneri europeni. Sectoarele de cercetare specifice pe care se s-a concentrat PROCEED au fost poluarea aerului, poluarea chimică, tehnologiile de mediu.
Partenerii au creat o bază de date a tuturor practicilor și rezultatelor inovatoare în domeniul cercetării de mediu originare din CEEC și au realizat o analiză SWOT a canalelor și instrumentelor existente utilizate pentru a comunica rezultatele cercetărilor de mediu în Europa, cu accent special pe mediul academic, factorii de decizie și industrie.
Sistemul de comunicare PROCEED a fost realizat prin comunicarea personală în ateliere naționale și internaționale și printr-o rețea socială de cercetare bazată pe web 2.0, un canal de comunicare interactiv specific orientat spre crearea de oportunități de cercetare Printre altele, iar rezultatele au constat în semnarea acordurilor de transfer tehnologic și participarea colaborativă în cadrul propunerilor de proiecte de cercetare privind mediul (FP7).
Toate cele 12 țări participante la proiect au fost reprezentate de cel puțin un membru partener al Enterprise Europe Network, care a fost principalul canal de comunicare în cadrul proiectului, cu cei 600 de membri prezenți în toate țările europene și mai departe (inclusiv China și Statele Unite) de contacte și parteneri. Partenerii au implicat și alți membri ai EEN, rețeaua națională a punctelor de contact FP7 și alte acțiuni de coordonare și susținere relevante ale PC7 pentru a crea un sistem de comunicare integrat. Partenerii au planificat exploatarea proiectului după finalizarea acestuia, prin integrarea instrumentelor PROCEED în activitățile EEN.
 • Parteneri
  Tera Tehnopolis Doo Za Promicanje Novih Tehnologija Inovacija I Poduzetnistva – Croatia
  Plovdiv Chamber Of Commerce And Ind Ustry – Bulgaria
  Sogesca S.R.L. – Italy
  Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Protectia Mediului – Romania
  Foundation For Management And Industrial Research Skopje – The Former Yugoslav Republic Of Macedonia
  Agro Business Park As – Denmark
  Gospodarska Zbornica Slovenije – Chamber Of Commerce And Industry Of Slovenia – Slovenia
  Unione Regionale Delle Camere Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Del Veneto – Italy
  Latvijas Tehnologiskais Centrs – Latvia
  Bulgarian Chamber Of Commerce And Industry – Bulgaria
  Institut Mihajlo Pupin – Serbia
  Uniwersytet Warszawski – Poland
  Emporiko Kai Viomichaniko Epimelitirio Herakliou – Greece
  Viesoji Istaiga Lietuvos Inovaciju Centras – Lithuania
 • Perioada de desfășurare
  01.01.2011 – 30.06.2013
 • Finanțat prin
  Seventh Framework Programme (FP7)
 • Responsabili de Proiect
  Responsabil: Ing. Deák György PhD. habil, Cercetător Științific I
  Responsabil adjunct: Dr.chim. Radu Violeta-Monica, Cercetător Științific II;
  Dr.fiz. Matei Monica, Cercetător Științific II;
  Dr.fiz. Sîrbu Cristina, Cercetător Științific III;
Obiective
Obiective generale

 • Integrarea realizărilor științifice legate de mediu ale cercetătorilor din Europa Centrală și de Est
 • Îmbogățirea bazei de cunoștințe a Spațiului European de Cercetare
 • Soluții inovatoare pentru protecția durabilă a mediului nostru

Obiective specifice

 • Definirea unei metodologii de selecție a practicilor/rezultatelor cercetării de mediu în țările din Europa Centrală și de Est
 • Colectarea și selectarea cele mai bune practici/rezultate de cercetare în domeniul mediului în țările din Europa Centrală și de Est
 • Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale comunicării actuale a rezultatelor/practicilor de cercetare provenite din țările din Europa Centrală și de Est față de factorii de decizie politică, mediul academic și industrie
 • Monitorizarea și evaluarea activităților de diseminare existente la nivel regional, național și la nivelul UE
 • Comunicarea și difuzarea cunoștințelor produse de proiect și toate cunoștințele relevante disponibile la nivelul UE și exploatarea rezultatelor proiectului după finalizare
 • Stabilirea și implementarea unui set de soluții pentru comunicarea și diseminarea rezultatelor și practicilor de cercetare la nivel regional, național și european
 • Crearea unui canal de comunicare și diseminare stabilă și capilară în întreaga Europă și în afara acesteia
 • Îmbunătățirea utilizării rezultatelor/practicilor de cercetare la nivel național și internațional
 • Promovarea contactului direct între mediul academic, industrie și factorii de decizie politică
 • Îmbunătățirea participării țărilor din Europa Centrală și de Est la proiectele de cercetare de mediu (inclusiv FP7)
 • Încurajarea contactului direct între centrele de cercetare
Rezultate
Proiectul PROCEED s-a concentrat pe comunicarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor și practicilor asupra mediului în țările Europei Centrale și de Est (CEE) înspre industrie, factori decizionali și centre de cercetare publice și private, cu scopul de a îmbunătăți preluarea rezultatelor cercetării și de a asigura participarea țărilor CEE în proiecte finanțate de UE prin cooperare cu alți parteneri europeni.
Sectoarele specifice de cercetare pe care s-a axat proiectul au fost poluarea aerului, poluarea chimică și tehnologii de mediu.

Rezultatele așteptate au fost:

 • îmbunătățirea utilizării rezultatelor cercetării de mediu
 • noi acorduri de transfer de tehnologie
 • o mai bună sinergie cu rețelele și proiectele existente care sprijină coordonarea activităților de cercetare în domeniul mediului în Europa
 • o mai bună comunicare și o mai bună înțelegere a rezultatelor cercetării de către factorii de decizie politică
 • un număr sporit de instituții de cercetare din Europa Centrală care participă la proiecte de cercetare colaborativă, inclusiv în țările asociate
 • îmbunătățirea cunoștințelor privind problemele de proprietate intelectuală
 • o rețea socială în care cercetătorii din UE pot împărtăși publicații și idei pentru o nouă cooperare
 • mai multe evenimente de brokeraj din Europa Centrală și de Est, Italia, Grecia și Danemarca
 • servicii îmbunătățite pentru întreprinderi de către membrii rețelei Enterprise Europe Network.

Rezultatele au fost obținute prin identificarea punctelor forte și a punctelor slabe din comunicarea actuală a rezultatelor cercetării către factorii de decizie politică, mediul academic și industrie la nivel național, regional și la nivelul UE; selectarea practicilor de cercetare și a rezultatelor fiind apoi colectate într-o bază de date și difuzate prin intermediul unor evenimente de intermediere naționale și internaționale; implicarea cercetătorilor europeni într-o rețea socială dedicată.
Partenerii au creat o bază de date a tuturor practicilor inovative de cercetare pe mediu și a rezultatelor apărute in țările CEE, ceea ce a condus la o analiză SWOT a tuturor instrumentelor și canalelor existente pentru a comunica rezultatele cercetărilor de mediu în Europa, cu accentul pe universități, industrie și factori decizionali.
Printre altele, rezultatele au fost: semnarea acordurilor de transfer tehnologic și participarea colaborativă în cadrul proiectelor de cercetare de mediu pe programul FP7.