Modernizarea Şi Dezvoltarea Infrastructurii De Cercetare–Dezvoltare În Cadrul Institutului Naţional De Cercetare-Dezvoltare Pentru Protecţia Mediului

Home Modernizarea Şi Dezvoltarea Infrastructurii De Cercetare–Dezvoltare În Cadrul Institutului Naţional De Cercetare-Dezvoltare Pentru Protecţia Mediului
 • Director de proiect
  Ing. DEÁK György Ph.D. Habil
  Responsabili de Proiect
  Dr. ing. Gina GHIȚĂ
  Dr. ing. Mihaela ILIE
  Dr. ing, George POTERAȘ
 • Perioada de desfășurare
  15.12.2015 – 06.05.2017
 • Finanțat prin
  Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).
Obiective
 • creşterea capacităţii de integrare a INCDPM în aria Europeană de Cercetare-Dezvoltare;
 • dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu diferite centre şi instituţii de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale;
 • dezvoltarea tehnologică în domeniul proiectelor de reconstrucţie ecologică;
 • creșterea performanţelor ştiinţifice.
Rezultate
Modernizarea a 5 laboratoare CD:

 • Laborator Calitate Apă
 • Laborator Calitate Aer
 • Laborator Calitate Sol
 • Laborator Biologie şi Biodiversitatea Ecosistemelor Acvatice
 • Laborator Modelare Hidraulică şi Hidromorfologie

Înființarea unui nou laborator:

 • Laborator Nanomateriale şi Nanotehnologii

Achizitionarea a următoarelor echipamente:

 • 70 echipamente, din care 9 în valoare de peste 100.000 euro (Sistem batimetric 3D Kongsberg GeoSwat Plus, SISTEM SEM SU 70, Analizor automat în flux continuu segmentat model SAN++, Sistem modular UHPLC ONLINE SPE – EQuan MAX cuplat cu spectrometru de masă cu triplu cuadrupol LC-MS/MS TSQ Quantiva, Trace 1310 GC System TSQ 8000 Evo Triple Quadrupole Mass Spectrometer GC-MS/MSpentru screening de dioxine, PFC, PCB şi pesticide dotat cu termodesorber cu autosampler, AUTOLABORATOR MONITORIZARE CALITATE APĂ și SOL, Autolaborator Monitorizare Calitate AER, Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) NexIon 350, Difractometru de raze X Model D8 ADVANCE)
 • 8 Software-uri specializate