Cartarea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena și identificarea contribuției acestora la sectoarele economice (WETECOS)

Home Cartarea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena și identificarea contribuției acestora la sectoarele economice (WETECOS)
Proiectul și-a propus cartarea şi evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena, județul Caraș-Severin, prin utilizarea particularizată pentru România a recomandărilor Uniunii Europene (UE), prevăzute în rapoartele Mapping and Assessment of Ecosystem Services (MAES), privind îndeplinirea obiectivelor Acţiunii 5 din cadrul Strategiei UE în domeniul biodiversităţii. Rezultatele proiectului se adresează autorităților şi administrațiilor publice naționale și locale, comunităților științifice, organizațiilor neguvernamentale (ONG), cât și populației. Scopul final al proiectului a fost acela de a evidenția valoarea naturală, științifică, recreativă și economică a ecosistemelor zonelor umede și a bunurilor și serviciilor oferite, precum și rolul și importanța gestionării durabile a acestora pentru biodiversitate și dezvoltarea socio-economică a societății.
 • Parteneri
  Institutul Norvegian de Cercetare în Bioeconomie
  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea
 • Responsabili de Proiect
  Ing. Deák György PhD. habil
  Dr. ing. Monica Matei
  Dr. ing. Lucian Laslo
  Geogr. Nicu Ciobotaru
 • Perioada de desfășurare
  2015 – 2017
 • Finanțat prin
  Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
Obiective
 • Studierea metodologiei pentru cartarea şi evaluarea serviciilor de ecosisteme utilizând rapoartele MAES şi alte documente recomandate la nivelul tematicii;
 • Adaptarea metodologiei MAES pentru zonele umede la particularităţile din România;
 • Aplicarea metodologiei particularizate pentru România la cartarea și evaluarea ecosistemului zonei umede Divici-Pojejena și a serviciilor furnizate de acesta;
 • Identificarea indicatorilor care definesc contribuția serviciilor de ecosisteme la sectoarele economice;
 • Creșterea nivelului de cunoaștere, informare și sensibilizare a publicului interesat cu privire la beneficiile furnizate de serviciile de ecosisteme.
Rezultate
 • Studiu documentar privind modalitatea de cartare şi evaluare a ecosistemelor şi serviciilor acestora
 • Metodologie de cartare și evaluare a ecosistemelor şi serviciilor oferite de zonele umede, adaptată la particularitațile din România
 • Metodologie de cartare și evaluare a ecosistemului zonei umede Divici-Pojejena și a serviciilor oferite de acesta
 • Raport privind contribuția serviciilor furnizate de zona umedă Divici-Pojejena la principalele sectoare economice
 • Ghid de bune practici privind cartarea şi evaluarea ecosistemelor zonelor umede şi a
  serviciilor oferite de acestea