Inventarierea instalațiilor de ardere cu o putere termică nominală < 50MW și a motoarelor fixe cu aprindere prin scânteie sau compresie şi evaluarea aportului emisiilor acestora la totalul emisiilor de poluanţi atmosferici

Home Inventarierea instalațiilor de ardere cu o putere termică nominală < 50MW și a motoarelor fixe cu aprindere prin scânteie sau compresie şi evaluarea aportului emisiilor acestora la totalul emisiilor de poluanţi atmosferici
Cunoaşterea cantităţilor de substanţe emise în atmosferă este un reper necesar şi fundamental în elaborarea politicilor de protecţie a mediului şi în monitorizarea unor fenomene, cum ar fi ploile acide, degradarea calităţii aerului, efectul de seră şi schimbările climatice, reducerea stratului de ozon, deteriorarea şi afectarea aspectului clădirilor, expunerea populaţiei şi a ecosistemelor la substanţe periculoase, etc.

Eficiența de ardere scăzută (în special pentru cazanele cu putere instalată sub 1MW), calitatea uneori precară a combustibilului folosit (conţinut ridicat de sulf, putere calorică scăzută, conţinutul ridicat de impurităţi în combustibili, etc) și lipsa sistemelor de reţinere a substanţelor poluante fac ca aceste  instalaţii de mică putere să fie considerate a fi surse majore de poluare. Contribuțiile instalațiilor mici de ardere la emisiile totale variază și depind de tipul de poluanți și de zona geografică.

În cadrul  proiectului, s-a realizat un dialog interactiv cu deţinătorii de ImA şi motoare staţionare, echipa de elaborare a studiului contribuind semnificativ la procesul de informare-conştientizare a deţinătorilor ImA cu privire la problemele specifice privind evidenţa si raportarea datelor referitoare la caracteristicile tehnice şi datele ce urmează a fi raportate în vederea realizării inventarelor locale de emisii.

Metodologia de lucru a inclus identificarea surselor de emisii, elaborarea procedurilor necesare obţinerii datelor pentru inventarierea instalatiilor mici de ardere şI motoarelor termice staţionare prin elaborarea chestionarelor în vederea inventarierii ImA, colectarea acestora, verificarea datelor obținute, asigurarea calității datelor, prelucrarea și interpretarea datelor colectate.

 • Parteneri
  CEPROCIM S.A.
 • Responsabili de Proiect
  Responsabil: Dr. eng. Danut Cociorva, Scientific Researcher II
  Responsabil adjunct: Eng. Deák György PhD. habil, Scientific Researcher I
 • Perioada de desfășurare
  15.03.2013 – 27.05.2013
 • Finanțat prin
  Ministry of Environment and Climate Change
Objective
Lucrarea reprezintă o sinteză a activităţilor şi a rezultatelor obţinute în vederea elaborării inventarului instalaţiilor mici de ardere şi a motoarelor staţionare cu putere instalată mai mică de 50MW (activităţile clasificate conform  Nomenclatorului pentru Raportare NFR – “Nomenclature for Reporting”  la categoria cod NFR  1A4 – Arderi în surse staţionare de mică putere şi la categoria cod NFR  1A2 – Arderi în industrii de fabricare şi construcţii) la nivelul anului 2010.

S-a realizat, deasemenea,  şi inventarul emisiilor de poluanţi proveniţi de la instalaţiile mici de ardere şi respectiv de la motoarele staţionare (SO2, NOX, PM10, PM2,5), precum şi evaluarea ponderii acestor emisii la totalul anual al emisiilor naţionale, la nivelul anului 2010.

Rezultate
Instalaţiile de ardere pentru încălzirea individuală a locuinţelor şi spaţiilor nerezidenţiale constituie surse de emisie a poluanţilor atmosferici cu contribuţie importantă la emisia naţională de suspensii. Este vorba de suspensiile fine: 98,71% – cu dimensiuni mai mici de 2,5 microni şi 88,15% – cu dimensiuni mai mici de 10 microni (în aprecierea procentelor de participare a ImA la emisia naţională s-a inclus şi emisia motoarelor termice staţionare)

Principalele instalaţii de ardere generatoare de suspensii în atmosferă sunt sobele – 98,89% din emisia totală de pulbri in suspensie şi centralele termice de apartament – 1,11 % din emisia totală de suspensii a instalaţiilor mici de ardere. Combustibilii folisiţi aproape exclusiv în sobe individuale şi centrale termice de apartament sunt lemnele de foc şi gazele naturale: 95,32%, din consumul total de combustibili ai acestor echipamente