Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor

Home Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor
Proiectul complex SUSTENVPRO propune următoarele direcții de cercetare:

 1. Dezvoltarea și validarea unei metode inovative pentru evaluări complexe ale poluanților prioritari din diverse matrici de utilizare a apei;
 2. Dezvoltarea de procese inovative eficiente de tratare a apei și de epurare avansată a apelor uzate pentru eliminarea poluanților organici și anorganici prioritari;
 3. Dezvoltarea unor materiale inovative noi (polimerice, compozite), pentru eliminarea eficientă a poluanților prioritari;
 4. Valorificarea materialelor provenind din deșeuri de natură organică (biomasă) și anorganică (deșeuri metalice) în procese inovative de epurare pentru eliminarea poluanților prioritari și recircularea/reutilizarea apei;
 5. Evaluarea sustenabilității proceselor de tratare/epurare a apei și utilizarea materialelor inovative prin analiza ciclului de viață.

Aceste direcții de cercetare sunt vizate în cele 5 proiecte componente (PC) ale proiectului complex SUSTENVPRO, implementate printr-o abordare integrativă și sustenabilă a unor priorități de cercetare care vizează domeniul Mediu și Economie circulară (priorități naționale și de specializare inteligentă):

 1. Evaluări complexe ale poluanților prioritari din diverse matrici de utilizare a apei și identificarea riscurilor asupra ecosistemelor și sănătății umane;
 2. Eficientizarea proceselor de tratare a apei și dezvoltarea de materiale inovative pentru eliminarea poluanților prioritari;
 3. Valorificarea resurselor de biomasă pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate și eliminare a poluanților prioritari;
 4. Valorificarea deșeurilor metalice pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate și eliminare a poluanților prioritari;
 5. Evaluarea sustenabilității proceselor de tratare/epurare a apei și valorificare a deșeurilor prin analiza ciclului de viață.

Pentru realizarea acestui proiect sunt implicate echipe multidisciplinare care reunesc experți în domeniul științei și ingineriei materialelor, inginerie chimică, ingineria mediului.

 • Parteneri
  CO – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
  P1 – Universitatea ”Politehnica” din București
  P2 – Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iași
  P3 – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  P4 – Universitatea ”Politehnica” din Timișoara
  P5 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
 • Responsabili de Proiect
  Responsabil P5: Dr. ing. habil. Deák György, CS I
 • Perioada de desfășurare
  01.03.2018 – 31.12.2020 (În desfăsurare)
 • Finanțat prin
  UEFISCDI
Obiective
Obiectivul general al proiectului presupune îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare din consorțiu, cu tradiție și performanțe recunoscute în cercetarea științifică și cu posibilități de relansare, în domeniul mediului, printr-o abordare integrativă, care vizează susținerea / dezvoltarea competențelor de cercetare științifică existente la nivel instituțional, și a capacităților de transfer către mediul economic-social a rezultatelor cu potențial aplicativ / inovativ.
Rezultate așteptate
Implementarea proiectului determină obținerea următoarelor rezultate:

 • 10 locuri de muncă în cercetare susţinute prin program;
 • 4 cereri de brevet naționale;
 • 6 produse și tehnologii noi / semnificativ îmbunătățite;
 • 7 oferte servicii cercetare noi pe platforma ERRIS;
 • 3 servicii de cercetare oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare existente;
 • 3 stagii/vizite lucru pentru tineri cercetători și cercetători experimentați și un stagiu cercetare/formare pentru consolidarea capacității INCDPM București;
 • 17 articole in reviste cotate ISI și 15 comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale;
 • 6 workshop-uri cu agenți economici