Tehnologii inovative de producere a energiei regenerabile din surse naturale integrate în instalaţii complexe – TEACHERS

Home Tehnologii inovative de producere a energiei regenerabile din surse naturale integrate în instalaţii complexe – TEACHERS
Având ca punct comun realizările inovative în domeniul energiei regenerabile, consorțiul proiectului reunește organizații din mediul universitar, academic și de cercetare științifică, ale căror obiective converg către îmbunătățirea performanței, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional. Proiectul are ca scop optimizarea unor instalaţii de producere a energiei regenerabile şi realizarea unor modele funcţionale care să asigure furnizarea de energie electrică cu surse naturale integrate, în special în zonele defavorizate, prin aplicarea unor tehnologii noi şi emergente. Pornind de la sistemele complexe de producere a energiei electrice brevetate/în curs de brevetare la nivel național, prin aportul coordonatorului şi al instituţiilor partenere care vor elabora proiectele componente, se urmărește să se valideze ansambluri integrate de generare-furnizare în condiții relevante de funcționare. În cadrul proiectului este promovat parteneriatul complementar pentru inovare, membrii având un rol bine definit în cadrul consorțiului, fiecare contribuind la optimizarea semnificativă a sistemelor complexe de producere a energiei regenerabile în zone costiere şi in ape curgătoare, îmbunătățirea hidrogeneratoarelor, realizarea modelelor demonstrative şi furnizarea de energie termică şi electrică. Acest proiect asigură sprijinul necesar pentru consolidarea competențelor științifice și tehnice, prin corelarea și coordonarea activităților și resurselor în cadrul organizațiilor publice de cercetare și valorizarea acestor competențe prin rezultate ale cercetării oferite mediului socio-economic. Implementarea proiectului conduce la dezvoltarea infrastructurii de cercetare la nivelul consorțiului și a consolidării capacității instituțiilor prin formarea si implicarea resursei umane nou angajată, pentru dobândirea de noi cunoştinţe în domeniul tehnologiilor inovative de producere a energiei din resurse regenerabile în instalaţii complexe integrate.
 • Parteneri
  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului – INCDPM
  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE – CA Bucuresti
  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA
  Universitatea Politehnica din Bucuresti UPB
 • Responsabili de Proiect
  Director Proiect Complex: Prof.univ. dr.ing. Mihail Viorel Bădescu
  Responsabili proiect 1: Dr.ing. George Poteraş
  Responsabil Adjunct proiect component 1: PhD Habil Gyorgy Deak ing.
  Responsabil etapa 1: Dr.ing. Dănuţ Cociorva
  Responsabil etapa 2: Dr. fiz. Cristina Sîrbu
  Responsabil etapa 3: Ing. Marius Olteanu
  Responsabili proiect 2: Dr. ing. Dorian Marin
  Responsabili proiect 3: Prof.univ.dr.ing Valentin Apostol
  Responsabil Diseminare Proiect complex: Ing. Andreea Ioana Dăescu
  Responsabil Comunicare Proiect complex: Ing. Iasmina-Florina Burlacu
 • Perioada de desfășurare
  Martie 2018 – Septembrie 2020 (În desfățurare)
 • Finanțat prin
  Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)
  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0406/, Contract Nr. 81/PCCDI
Obiective
Proiectul are ca obiectiv principal optimizarea unor instalații de producere a energiei regenerabile și dezvoltarea unor modele integrate funcționale care să asigure aprovizionarea cu energie electrică din mai multe surse naturale, în special în zonele defavorizate, prin aplicarea noilor tehnologii și a noilor tehnologii emergente.

 • Optimizarea optimă a sistemelor complexe de producere a energiei regenerabile în zonele de coastă și râuri
 • Optimizarea sistemelor de generare a energiei electrice (integrate electric) pentru implementarea în cadrul complexelor de energie regenerabilă pentru zonele de coastă și râuri
 • Optimizarea sistemelor de producere a energiei termice cu colectoare solare pentru a se integra în sisteme complexe de producere a energiei din surse regenerabile pentru zonele costiere și râuri

Rezultate
INDICATORIVALOAREA ESTIMATĂ
Pagina Web1
Workshop de deschidere și închidere al proiectului complex TEACHERS2
Tehnologie inovativă1
Cereri de brevet la nivel național5
Noi locuri de muncă în cercetare-dezvoltare17
Participări la conferințe naționale și internaționale7
Publicarea de articole științifice în jurnale de specialitate11
Oferta de servicii de cercetare și tehnologice prezentate în platforma www.erris.gov.ro3
Tehnologii noi sau semnificativ îmbunătățite7
Servicii de cercetare îmbunătățite4
Metodologii2
 Rapoarte de experimentare2
Program comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituțională al fiecărui partener (sustenabilitatea colaborării după finalizarea proiectului)3
Produs nou1