Tehnologii Inovative Pentru Irigarea Culturilor În Condiții De Climat Arid, Semiarid Și Subumed-Uscat (SMARTIRRIG)

Home Tehnologii Inovative Pentru Irigarea Culturilor În Condiții De Climat Arid, Semiarid Și Subumed-Uscat (SMARTIRRIG)
Promovarea tehnologiilor de depoluare și reciclare precum și administrarea inteligentă și durabilă a resurselor de apă reprezintă soluții viabile pe linia procupărilor și a acțiunilor menite să asigure armonizarea nevoilor societății moderne de a dispune de o resursă vitală pentru omenire. Pe de altă parte, plantele energetice sunt în atenția specialiștilor și a autorităților naționale care încurajează utilizarea surselor de căldură pe bază de biomasă și dezvoltarea sistemelor de producere și distribuție a biogazului la nivel de comunitate. Elaborarea unei soluții tehnologice inovative și realizarea unei stații modulare pentru epurarea terțiară a apelor uzate cu conținut de substanțe organice și nutrienți provenite de la fermele zootehnice în vederea utilizării la irigarea culturilor energetice este proiectul nostru prin care ne adresăm mediului economic abordând o alternativă judicioasă la practica convențională de tratare și eliminare a apelor uzate. Utilizarea acestor categorii de ape în agricultură după epurarea prealabilă prin metode avansate (oxidare electrochimică, degradare UV, ozonizare etc.) prezintă un avantaj în multe zone cu climă aridă în care sursele de alimentare cu apă sunt din ce în ce mai sărace și a apărut astfel nevoia de a lua în considerare orice altă sursă care ar putea fi utilazată venind în sprijinul dezvoltării economice și sociale a zonei.
 • Parteneri
  Universitatea Politehnica București, Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Sisteme Biotehnice (UPB, CCDSB)
  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB)
  Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni (SCDCPN)
 • Responsabili de Proiect
  Coordonator de proiect: Dr. ing Carmen TOCIU, CS II
  Coordonator științific: Eng. Maria Cristina, CS I
 • Perioada de desfășurare
  Aprilie 2018 – Octombrie 2020 (În desfășurare)
 • Finanțat prin
  Bugetul de stat
  PNCDI III – Programul 1 – Dezvoltarea sistemului national de CD, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Proiecte Complexe realizate în consortia CDI – 2017
Obiective
Obiectivul general al proiectului este creșterea performanței instituționale de cercetare – dezvoltare a partenerilor din consorțiu în domeniul tehnologiilor inovative pentru utilizarea inteligentă a resurselor de apă convenționale și neconvenționale în zonele climatice aride sau zone critice amenințate de deșertificare și atenuarea impactului schimbărilor climatice. Proiectul propune elaborarea și testarea unei soluții tehnologice inovative pentru epurarea avansată a apelor uzate provenite de la fermele zootehnice în vederea utilizării la fertirigarea culturilor agricole.
O1. Analiza încărcării poluante a apelor uzate cu conținut de substanțe organice și nutrienți și metode de epurare în vederea utilizării efluenților pentru irigarea culturilor agricole
O2. Soluții pentru îndepărtarea poluanților din apele uzate cu conținut de substanțe organice și nutrienți prin metode avansate adaptate în vederea valorificării efluenților în agricultură. Proiectarea modelului experimental de stație modulară inovativă pentru epurarea apelor uzate în scopul utilizării la irigarea culturilor agricole energetice.
O3. Realizarea modelului experimental și demonstrarea performanțelor stației modulare inovative de epurare a apelor uzate pentru obținerea unor efluenți corespunzători irigării culturilor agricole energetice. Aplicarea soluției tehnologice de epurare avansată a apelor uzate la irigarea culturilor agriciole energetice
Rezultate
 • Studiu documentar privind eliminarea apelor uzate în mediul înconjurător și metode de epurare a acestora.
 • Studiu experimental privind metodele avansate de epurare și adoptarea soluției tehnologice pentru epurarea apelor uzate
 • Demonstrator experimental: proiectare, execuție și exploatare
 • Experimentarea in situ a modelului de stație realizat și demonstrarea utilității soluției de epurare a apelor uzate
 • Studii privind evaluarea impactului efluentului asupra plantelor și asupra solului