Program Nucleu (Mediu, Apă, Energie Regenerabilă, Sturioni) MARES PN 18 26

Home Program Nucleu (Mediu, Apă, Energie Regenerabilă, Sturioni) MARES PN 18 26
Programul Nucleu MARES a avut drept scop principal corelarea obiectivelor acestuia cu ,,Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020 – SNCDI” prin abordarea în continuare a unor cercetări multidisciplinare în domeniul protecției factorilor de mediu, stabilirea tehnologiilor adecvate de mediu; valorificarea unor forme de energie și a materialelor specifice dezvoltării și producerii energiei verzi/regenerabile, monitorizarea comportamentului și îmbunătățirii stării de conservare a sturionilor din habitatele existente în fluviul Dunărea.
 • Parteneri
  Ing. Deák György PhD. Habil.
  Dr. ecol. Elena Holban
  Ing. Cristina Maria
  Ec. Simona Diana Fronescu
 • Perioada de desfășurare
  04.2018 – 12.2018
 • Finanțat prin
  Beneficiar: Ministerul Cercetării și Inovării
Obiective
Obiectiv 1 – Mediu

 • Cercetări privind dezvoltarea unor tehnici de valorificare a sticlei cu proprietăți speciale în materiale de construcții ecologice
 • Cercetări privind impactul bioacumulării metalelor grele în diferite specii de pești din ecosisteme acvatice cu apă dulce asupra sănătății populației
 • Cercetări privind metode inovative de evaluare și control a calității aerului în zonele vulnerabile din mediul urban
 • Cercetări privind utilizarea materialelor avansate în epurarea apelor și durabilitatea lor ca baraje/filtre
 • Cercetări privind riscul ecologic la contaminarea ecosistemelor acvatice cu produse farmaceutice din clasa antibiotice, anticoncepționale, analgezice și antiinflamatoare

Obiectiv 2 – Apă

 • Cercetări privind evaluarea parametrilor de calitate a apei prin utilizarea modelelor numerice în vederea simulării undei de dispersie a poluanților pe Dunăre
 • Contribuții privind îmbunătățirea calității apelor reziduale prin utilizarea unor tehnologii moderne în scopul eliminării unor compuși organici periculoși
 • Cercetări geomorfologice privind evoluția Brațului Bala – Dunăre în contextul realizării lucrărilor hidrotehnice-soluție win-win de tip DKLB-C de redistribuire a debitului în favoarea Dunării Vechi

Obiectiv 3 – Energie Regenerabilă

 • Cercetări privind identificarea și dezvoltarea unor tehnologii noi de obținere a energiilor regenerabile utilizând și materiale reciclabile

Obiectiv 4 – Sturioni

 • Studii asupra speciilor migratoare de pești (sturioni marcați ultrasonic, scrumbie) de pe cursul inferior al Dunării în vederea îmbunătățirii măsurilor de conservare
Rezultate
 • 13 studii de cercetare conform obiectivelor proiectelor Programului Nucleu
 • 8 cereri de brevet înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM).
 • 6 articole publicate în reviste indexate ISI
 • 2 articole publicate în reviste indexate BDI
 • 31 de comunicări științifice susținute la evenimente naționale și internaționale
 • 2 tehnologii
 • 1 procedeu
 • 4 metode analitice
 • 7 hărți de dispersie
 • 4 materiale inovative
 • 2 soluții hidrotehnice
 • 1 bază de date
 • 1 model numeric hidrodinamic
 • 14 propuneri de proiecte elaborate în baza rezultatelor obținute în cadrul proiectelor Programului Nucleu
 • 16 diplome de excelență și medalii de aur
 • 12 medalii de argint
 • 6 medalii de bronz
 • 1 cupă pentru inovare
 • premiu de excelență pentru Inovare