Dezvoltarea unei tehnologii de combatere a secetei prognozate la nivel national prin utilizarea datelor satelitare, de observatie si de model climatic (DROUGHTSAT)

Home Dezvoltarea unei tehnologii de combatere a secetei prognozate la nivel national prin utilizarea datelor satelitare, de observatie si de model climatic (DROUGHTSAT)
Ţinând cont de faptul că deşi în România există resurse agricole importante, infrastructura de irigare prezintă deficienţe cauzate în special de lipsa lucrărilor de reabilitare şi a investiţiilor. Soluţia propusă în cadrul proiectului , ce a contsta într-un sistem de irigaţii de mici dimensiuni pentru îmbunătăţirea productivităţii culturilor agricole şi sprijinirea micilor fermieri, promovează gestionarea eficientă a resursei de apă la nivel naţional. Pe baza evaluării evenimentele de secetă pedologică în condițiile climatice actuale și viitoare, în cadrul proiectului au fost promovate noi metode de abordare a necesarului de irigat la nivel național
 • Parteneri
  SPASTO Consulting SRL
  Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA
 • Responsabili de Proiect
  Dr. ing. Monica Matei
  Ing. Deák György PhD. habil
  Dr. ing. Lucian Laslo
 • Perioada de desfășurare
  20.07.2017 – 30.09.2018
 • Finanțat prin
  The Research-Development-Innovation program for Space Technology and Advance Research – STAR
Obiective
Obiectivul principal al proiectului este de a se efectua o analiză a evenimentelor de secetă pedologică din România, iar pe baza acesteia, să se propună o soluţie tehnologică privind utilizarea eficientă a resursei de apă pentru culturile agricole.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Colectarea datelor necesare pentru evaluarea secetei, pe baza datelor satelitare, măsurătorilor de teren, datelor de model climatic şi a datelor meteorologice disponibile, cu scopul creării unei baze de date complexe
 • Realizarea unei analize detaliate privind evenimentele de secetă pedologică la nivel naţional pe baza unor diferite seturi de date
 • Analizarea relaţiilor dintre datele satelitare cum ar fi Land Surface Temperature (LST) şi alte variabile cu diferite formate
 • Dezvoltarea unei tehnologii de irigare pe baza datelor satelitare, datelor de observație şi a măsurătorilor de teren
Rezultate
 • îmbunătăţirea capacităţii cercetătorilor de a monitoriza fenomenul de secetă pedologică prin utilizarea măsurătorilor de teren, a datelor de observație, a datelor de model climatic, cât şi a produselor satelitare;
 • obținerea unei baze de date complexă, necesară realizării unor sisteme eficiente destinate irigaţiilor prin utilizarea măsurătorilor de teren şi a produselor satelitare;
 • dezvoltarea unei soluţii tehnologice de combatere a secetei pedologice la nivel national, luând în considerare necesarul de apă al culturilor agricole;
 • testarea soluției tehnologice propuse în cadrul unui teren experimental, pe baza unor simulări numerice de determinare a regimului optim de funcționare (cum ar fi consumul minim de energie sau economisirea resursei de apă).