Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice

Home Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice
Ca parte la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi la Protocolul de la Kyoto (KP), România are obligația de a elabora și de a pune în funcțiune un sistem de raportare al gazelor cu efect de seră.

Prin negocierea în decembrie 2015 a Acordului de la Paris, adoptat în temeiul UNFCCC, noi angajamente de reduceri de emisii pe termen lung se prefigurează pentru țările parte în Convenție. Unul dintre obiectivele pe termen lung este acela de a compensa emisiile (antropice) cu absorbțiile de gaze cu efect de seră (GES) până la jumătatea secolului actual. In acest context, sectorul „Utilizarea terenului, schimbarea utilizării terenurilor și silvicutură‘’ (LULUCF), rămâne principalul sector care să ofere posibilități de balansare prin absorbții emisiile din celelalte sectoare (industrie, agricultură, deșeuri, energie, inclusiv transporturi). De asemenea, este știut că, pentru activitățile din acest sector, prognozarea, estimarea și cuantificarea emisiilor/absorbțiilor GES este mai complexă și cu un grad mai scăzut de certitudine față de celelalte sectoare (JRC, 2019).

Prezentul proiect va acorda o pondere însemnată acestui sector. Raportările emisiilor și absorbțiilor din sectorul LULUCF s-au bazat la început strict pe tipul de utilizare a terenului conform UNFCCC și pe baza tipului de activitate desfăsurată pe terenuri în acord cu Protocolul de la Kyoto. Regulile de raportare stabilite sub Protocolul de la Kyoto au tratat sectorul LULUCF diferit față de alte sectoare, excluzând acest sector din calculul țintelor asumate de părțile semnatare pentru care sectorul LULUCF nu reprezintă o sursă de emisii (Olesen et al, 2016).

Accesați website-ul proiectului GES dând un click aici

Parteneri
Faze
 • Faza I-2019

Principalele rezultate obtinute in cadrul acestei faze sunt:

 1. Raport privind ansamblul reglementarilor nationale si internationale curente, pe baza carora Romania si-a asumat indeplinirea obligatiilor privind contabilizarea si raportarea emisiilor si absorbțiilor de GES
 2. Studiu privind identificarea parametrilor de cuantificare a emisiilor si absorbtiilor de GES
 3. Metodologie de cuantificare a emisiilor si absorbtiilor de GES la nivel national
 • Faza II/2020

Principalele rezultate obtinute in cadrul acestei faze sunt:

 1. Metodologie de cuantificare a emisiilor si absorbtiilor de GES la nivel national
 2. Studiu privind situatia curenta si prognoza emisiilor si absorbtiilor de GES pe baza metodologiei elaborate
 • Faza III/2020 
 1. Metodologie de cuantificare a emisiilor si absorbtiilor de GES la nivel national
 2. Studiu privind situatia curenta si prognoza emisiilor si absorbtiilor de GES pe baza metodologiei elaborate
 3. Strategie privind implementarea actiunilor prevazute in baza Acordului de la Paris la nivel national, pana in 2030
Obiective

O1. Analiza comparativă a reglementărilor naționale și internaționale privind cuantificarea emisiilor și absorbțiilor de GES.

O2. Elaborarea metodologiei cu scopul determinării valorii parametrilor specifici României în vederea cuantificării emisiilor și absorbțiilor de GES pentru raportările din sectorului LULUCF.

O3. Prezentarea și analiza nivelului actual și al prognozelor emisiilor și absorbțiilor de GES comparativ cu anul de referință.

O4. Elaborarea unei strategii care să asigure premisele favorabile României pentru implementarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice pentru anul 2030.

Rezultate
 • Raport privind ansamblul reglementarilor nationale si internationale curente, pe baza carora Romania si-a asumat si isi ideplineste obligatiile privind contabilizarea si raportarea emisiilor de GES
 • Studiu privind identificarea parametrilor de cuantificare a emisiilor si absorbtiilor de GES care sa asigure un nivel de incredere ridicat in estimarea impactului schimbarilor climatice
 • Metodologie de cuantificare a emisiilor si absorbtiilor de GES la nivel national
 • Studiu privind situatia curenta si prognoza emisiilor si absorbtiilor de gaze cu efect de sera la nivel national, pe baza metodologiei elaborate
 • Strategie privind implementarea actiunilor prevazute in baza Acordului de la Paris la nivel national, pina in 2030
 • Comunicari stintifice si articole ISI/BDI
 • Raport privind prezentarea si dezbaterea publica a documentelor rezultate.