Clima Regiunii Carpatice

Home Clima Regiunii Carpatice
Scopul principal al proiectului a fost îmbunătățirea bazei de date climatice din regiunea munților Carpați pentru efectuarea ulterioară de studii regionale aplicate, cum ar fi monitorizarea secetei. Astfel, CARPATCLIM a fost primul proiect internațional ce a avut ca scop armonizarea bazelor de date climatice din diferite țări, zona spațială de interes fiind reprezentată de lanţul munţilor Carpaţi (inclusiv Depresiunea Transilvaniei), care a inclus parţi din urmatoarele ţări: Bulgaria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Moldova, Croaţia, Polonia, Serbia, Ucraina. În cadrul proiectului, s-a urmărit îmbunătaţirea accesului la informaţia climatică pentru regiunea de interes, cât şi spaţializarea informaţiei prin armonizarea bazelor de date între ţările participante.
 • Parteneri
  Serviciul Meteorologic din Ungaria
  Institutul Național pentru Meteorologie și Geodinamică, Austria
  Serviciul Meteorologic și Hidrologic al Croației
  Institutul de Hidrometeorologie din Cehia
  Institutul de Meteorologie și Gospodărirea Apelor Institutul Național de Cercetare, Polonia
  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului din România
  Serviciul Hidrometeorologic al Serbiei
  Institutul de Hidrometeorologie din Slovacia
  Institutul de Hidrometeorologie din UcrainaUniversitatea Szent Istvan, Ungaria
 • Perioada de desfășurare
  01.2010 – 01.2013
 • Finanțat prin
  Comisia Europeana-Joint Research Center
 • Responsabili de Proiect
  Dr. ing. Monica Matei
  Ing. Deák György PhD. habil
Obiective
 • Completarea bazelor de date climatice, efectuarea controlului calităţii datelor şi omogenizarea acestora
 • Armonizarea seturilor de date transfrontaliere cât şi interpolarea seturilor de date în puncte de grilă
Rezultate
 • Armonizarea şi controlul calităţii seturilor de date climatice pentru fiecare ţară cât şi elaborarea unui catalog de metadate pentru documentarea privind seturile de date omogenizate
 • Interpolarea spaţială a seturilor de date sub forma de griduri, pentru fiecare ţară în parte
 • Realizarea atlasului climatic pentru regiunea carpatică
 • Publicarea paginii web dedicate proiectului privind accesul la datele rezultate.