Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană

Home Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană

Min. Cercetării, Plan Sectorial – proiect PS3/2019 (INCDPM – partener, IBA – coordonator)

Perioada: 2019-2020

Obiectivul proiectului constă în identificarea cerințelor de siguranță alimentară ale materialelor și articolelor destinate contactului cu alimentele, pe tipuri de materiale și grupe de alimente, elaborarea unor pachete de testare în conformitate cu legislația națională și europeană (Regulamentul (CE) 1935/2004 și HG 1197/2012). În acest context, ținând cont de prevederile Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, ale Strategiei pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung (2020 – 2030) și ale documentelor mai sus menționate, proiectul își propune să identifice disponibilitățile de pe piața românească de materiale destinate contactului cu alimentele, inclusiv cele biodegradabile, riscurile alimentare cauzate de acestea și să elaboreze o strategie de gestionare a deșeurilor de ambalaje alimentare și influența acestora asupra fenomenului de risipă alimentară. De asemenea, proiectul își dorește o mai bună armonizare a legislației naționale cu privire la materialele și articolele destinate contactului cu alimentele cu legislația europeană. Prin rezultatele care vor fi obținute proiectul va duce cu succes la îndeplinire obiectivele stabilite prin termenii de referință ai proiectului.

Rezultate: Analiza situației existente pe plan național și în spațiul UE privind cerințele de siguranță alimentară pentru materialele și articolele destinate contactului cu alimentele, pe categorii de materiale/articole. Analiza situației existente pe piața românească privind materialele și articolele destinate contactului cu alimentele

  • Asigurarea bazei logistice, identificarea grupurilor țintă, definitivarea metodologiilor/metodelor de lucru, identificarea resurselor, documentare
  • Identificarea principalelor reglementări și standarde în domeniu, existente pe plan național și la nivelul UE
  • Prezentarea unor exemple reprezentative din spațiul UE privind nivelul de siguranță alimentară pentru materialele și articolele destinate contactului cu alimentele
  • Inventarierea principalilor producători de materiale și articole destinate contactului cu alimentele, inclusiv cele biodegradabile, pe categorii de materiale/articole
  • Identificarea și analiza riscurilor alimentare cauzate în prezent de materialele și articolele destinate contactului cu alimentele
  • Identificarea căilor și mijloacelor de asigurare a conformității cu standardele impuse
  • Elaborarea de strategii și metodologii în domeniu
  • 3 workshp-uri cu agenți economici în domeniu, pentru prezentarea documentelor realizate în cadrul proiectului.

Strategia privind gestionarea deșeurilor de ambalaje – realizată de INCDPM.