Evaluarea vulnerabilitatii regiunii muntilor Carpați la schimbările climatice și stabilirea de măsuri de adaptare bazate pe abordare ecosistemica (CarpathCC)

Home Evaluarea vulnerabilitatii regiunii muntilor Carpați la schimbările climatice și stabilirea de măsuri de adaptare bazate pe abordare ecosistemica (CarpathCC)
Proiectul CarpathCC a vizat efectuarea unei evaluări aprofundate privind vulnerabilitatea regiunii Carpaților la schimbările climatice și stabilirea unui portofoliu diversificat de măsuri de adaptare cu caracter durabil, bazat pe cooperarea activă a experților internaționali din domeniul protecției mediului.  Zona spațială de interes a inclus Lanțul Munților Carpați (inclusiv Depresiunea Transilvaniei) și zonele adiacente ale Bazinului Carpatic (Depresiunea Panonică), incluzând țări precum Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia, Serbia și România.
Proiectul a reprezentat un real sprijin pentru factorii politici, fiind elaborat în strânsă legătură cu  cele mai importante părți interesate dintre cele șapte țări participante la  Convenția Carpatică. În cadrul proiectului a fost evaluată vulnerabilitatea factorilor de mediu cât și a ecosistemelor forestiere cu scopul propunerii de măsuri concrete de adaptare la schimbările climatice, acesta fiind structurat în șapte module specifice. Activitățile proiectului au vizat și  identificarea celor mai relevanți factori de decizie din regiune și implicarea acestora în cadrul activităților proiectului  prin participarea activă la întâlnirile de lucru organizate, cu scopul de a asigura aplicabilitatea rezultatelor proiectului.
 • Parteneri
  INCDPM Bucuresti
  Regional Environmental Center (REC), Ungaria
  Aquaprofit Co., Ungaria
  ARCADIS  Belgium N.V., Belgia
  ARTELIA
  INHGA Bucuresti, Romania
  Potsdam Institute for Climate Research, Germania
  Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences (CAR HAS), Ungaria
 • Responsabili de Proiect
  Eng. Deák György PhD. habil, Cercetător Științific I
  Dr. fiz. Matei Monica, Cercetător Științific II;
  Eng. Laslo Lucian, Cercetător Științific II;
 • Perioada de desfășurare
  2011 – 2013
 • Finanțat prin
  EU DG Environment
Obiective
Proiectul CarpathCC a avut ca obiective evaluarea vulnerabilitații ecosistemelor din regiunea Munţilor Carpaţi la impactul schimbărilor climatice, cât şi evaluarea condiţiilor de existenţă şi funcţionalitatea acestora. De asemenea, și-a propus să evalueze măsurile de adaptare propuse la efectul schimbărilor climatice, inclusiv implementarea unor analize detaliate cost-beneficiu pentru zonele vulnerabile.
Rezultate
Principalele rezultate ale proiectului au constat în studii privind impactul schimbărilor climatice asupra zonelor umede, pășunilor și pădurilor; evaluarea efectelor schimbărilor climatice asupra ecosistemelor și serviciilor de ecosisteme; identificarea celor mai eficiente măsuri de adaptare la schimbările climatice; evaluarea integrată a vulnerabilității în zonele pilot ale proiectului (Parcul Național Tatra, Parcul Național Munții Rodnei, Zona Târnava Mare,  Parcul Natural Portile de Fier,  Parcul Național Bükk).