Evaluarea supraviețuirii și răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturion din speciile amenințate critic lansați în Dunărea Inferioară – Proiect Pilot

Home Evaluarea supraviețuirii și răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturion din speciile amenințate critic lansați în Dunărea Inferioară – Proiect Pilot
Activitatea desfășurată de către institut în acest parteneriat a constat în monitorizarea traseului parcurs de puii de sturioni produși în acvacultură și eliberați în Dunăre în vederea repopulării de susținere a populațiilor de sturioni sălbatici, utilizând metoda telemetriei ultrasonice. Experții INCDPM pe lângă experiența acumulată în peste 5 ani de monitorizare a migrație sturionilor adulți având la baza telemetria ultrasonică, au consultat și bibliografia de specialitate în vederea găsirii celei mai bune metode de marcare și monitorizare a puilor de sturioni care să nu afecteze sau să influențeze viața acestora. În acest sens mărcile utilizate pentru marcarea puilor au fost de mici dimensiuni, iar după inserarea abdominală a acestora s-a utilizat un adeziv tisular care să protejeze zona inciziei de eventuale infecții. Astfel în vederea îndeplinirii acestei activități, experții INCDPM au marcat, în fermele de creștere a sturionilor, cu mărci ultrasonice peste 100 de exemplare de pui de sturion din cele 3 specii migrator anadrome (Acipenser stellatus – păstrugă, Acipenser gueldenstaedtii – nisetru și Huso huso – morun) și au montat stații de monitorizare dotate cu receptoare capabile să primească semnalul transmis de mărcile implantate în cavitatea abdominală a puilor de sturioni pe tronsonul Dunării cuprins între Porțile de Fier și Marea Neagră. După marcare exemplarele au fost supravegheate în ferme timp de o săptămână pentru a observa comportamentul acestora în raport cu tehnica de marcare utilizată, rezultatul fiind unul mai mult decât satisfăcător, deoarece peștii nu au manifestat schimbări de comportament și nu s-au înregistrat mortalități. Pe lângă monitorizarea cu stațiile fixe, s-a realizat și o monitorizare mobilă cu ajutorul unui receptor mobil amplasat pe o ambarcațiune, unde o echipă de experți a parcurs tronsonul cuprins între eliberarea puieților marcați și până la vărsarea în Marea Neagră, urmărind în timp real migrația acestora. Rezultatele obținute sunt unice și reprezintă o premieră la nivelul bazinului hidrografic al Dunării.
 • Parteneri
  Dunărea de Jos” University from Galați
 • Responsabili de Proiect
  Responsabil: Dr. ecol. Holban Elena, Cercetător Științific III
  Responsabil adjunct: Ecol. Dănălache Tiberius, Cercetător Științific;
  Zooteh. eng. Cristea Alexandru, Cercetător Științific III;
  Dr. zooteh. eng. Badilita Alin, Cercetător Științific III;
  Eng. Zamfir Stefan, Cercetător Științific;
  Geogr. Cornateanu Gabriel, Cercetător Științific;
  Ec. Gheorghe Ionuț, Asistent de cercetare științifică
 • Perioada de desfășurare
  04.2013 – 04.2015
 • Finanțat prin
  Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)
Obiective
General

            Marcarea și monitorizarea comportamentului prin utilizarea telemetriei ultrasonice, a puilor de sturioni produși în sistem de acvacultură și eliberați pentru repopulare pe cursul Dunării în vederea susținerii populațiilor sălbatice.

Specifice:

 1. Identificarea comportamentului puilor de sturion în raport cu tehnica de marcare utilizată în vederea monitorizării.
 2. Determinarea traseelor de migrației a puilor de sturion și distribuția acestora pe cele trei brațe principale ale Deltei Dunării (Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe).
 3. Evaluarea ratei de succes definită prin numărul de exemplare ce a ajuns în Marea Neagră din numărul total de pui de sturion marcați ultrasonic.
Rezultate
Monitorizarea puilor de sturioni s-a realizat prin utilizarea telemetriei acustice pe sectorul cuprins între localitatea Corabia, km 633 al Dunării și până la vărsarea în Marea Neagră pe cele 3 brațe: Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe.

 

Montarea stațiilor de recepție s-a făcut cu ajutorul unor sisteme de monitorizare elaborate de experții INCDPM și prezentate în multiple lucrări științifice (Bâdiliță A.M., et.al., 2013; Deák Gy., et.al., 2013, 2014; Raschi M.C., et.al., 2016) care încorporează aceste echipamente și care au fost montate în așa fel încât să poată capta cât mai bine semnalul acustic transmis de mărci prin apă. Cele două sisteme de monitorizare sunt de două tipuri plutitor (DKMR-01T) și fix (DKTB), ambele propuse pentru brevetare la Oficiul pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Prin urmărirea comportamentului puilor de sturioni marcați ultrasonic s-a putut obține o bază de date unică la nivelul bazinului hidrografic al Dunării, iar prin prelucrarea acesteia obținându-se rezultate precum:

 • Stabilirea traseelor principale de migrare a puilor de sturioni cu accent pe rutele preferate de aceștia în drumul lor spre habitatele prielnice din Marea Neagră;
 • Distribuția puilor de sturioni marcați ultrasonic la nivelul Deltei Dunării, observându-se preferința acestora pentru un anumit braț;
 • Timpul scurs de la eliberarea exemplarelor de puiet de sturion marcate și până la ajungerea acestora la Marea Neagră;
 • Distribuția diurnă/nocturnă a detecțiilor puilor de sturioni marcați ultrasonic, pentru observarea intensității migrației acestora în funcție de perioada zilei;
 • Stabilirea debitelor în zonele de interes și evidențierea influenței acestora asupra migrației puilor de sturioni;
 • Realizarea de hărți cu traseele de migrare ale puilor de sturioni.