Abordarea decalajului dintre indicatorii UE și implementarea lor practică în construcția ecologică și în recalificarea ecologico-socială a zonelor rezidențiale din regiunile Europei de Sud-Est (BUILD SEE)

Home Abordarea decalajului dintre indicatorii UE și implementarea lor practică în construcția ecologică și în recalificarea ecologico-socială a zonelor rezidențiale din regiunile Europei de Sud-Est (BUILD SEE)
BUILD SEE face legătura dintre politicile europene în domeniu şi practicile locale din ţările SEE, având în vedere aspecte ca: probleme sociale, tehnologii urbane “verzi” şi metodologii noi de planificare urbană. Proiectul promovează acţiunile comune dintre sectorul public şi cel privat şi creează beneficii de mediu, economice şi sociale, venind în întâmpinarea întrebărilor referitoare la construcţiile sustenabile din zonele urbane.

Pentru atingerea obiectivelor, INCDPM a efectuat următoarele activităţi:

 • Coordonarea pachetului de lucru 3 (WP3) pentru toţi partenerii
 • Stabilirea metodologiei de lucru pentru WP3
 • Participarea la întâlnirile proiectului
 • Realizarea rapoartelor de progres
 • Organizarea unei inâlniri a proiectului în Bucureşti
 • Menţinerea comunicării eficiente cu coordonatorul şi partenerii
 • Identificarea factorilor interesaţi şi a grupurilor ţintă la nivel naţional
 • Organizarea a trei grupuri de lucru în cadrul WP3
 • Realizarea unui studiu de caz la nivel naţional
 • Analiza lacunelor legislative şi administrative existente la nivel naţional în domeniu
 • Participarea la grupul de lucru trans-naţional
 • Realizarea a 2 evenimente publice pentru diseminare
 • Participare la realizarea raportului SEE
 • Contribuţie la structurarea unor planuri de acţiune, transferul de cunoştinţe via e-learning
 • Participare la lansarea unui instrument permanent (hub-ul trans-naţional) în vederea transferului de inovaţie şi pentru comunicarea eficientă în cadrul zonei SEE între autorităţile publice, municipalităţi, IMM-uri, universităţi/centre de cercetare şi cetăţeni
 • Participare la 6 conferinţe de diseminare
 • Contribuţie la realizarea a 18 Newsletter-uri
 • Organizarea întâlnirii finale a proiectului la Bucureşti.
 • Parteneri
  Alma Mater Foundation, Bologna, Italia
  Bulgaria
  Slovenia
  Grecia
  Ungaria
  Austria
  Croaţia
  Albania
 • Perioada de desfășurare
  01.01.2013 – 31.12.2014
 • Finanțat prin

  European Commission, South East Europe Programme

 • Responsabili de Proiect
  Eng. Deák György PhD. habil
  Biochim. Chiriac Magdalena
Obiective
Crearea de instrumente şi acţiuni pentru dezvoltarea unui oraş sau a unei zone urbane bazate pe principii ecologice; furnizarea autorităţilor publice, întreprinderilor şi cetăţenilor instrumente practice, recomandări şi planuri de acţiune astfel ca mediul urban să aibă un impact scăzut asupra mediului
Rezultate
 • Raportul de ţară (Country Report)
 • Studiu de caz
 • Cele mai bune practici în domeniu
 • Plan de acţiune.

 

Posterul intitulat “Influence of Social and Environmental Issues on Human Health and Life Quality” – autori: Radu MV, Ene C, Popescu I, Bodea L, a primit premiul 3 pentru cel mai bun poster la Conferinţa Internaţională “New Tools for Sustainable Management of Aquatic Living Resources – AQUALIRES 2014”, Bucureşti, Academia Română, ian 2014).