Imprimare

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tehnician – Protecţia Mediului

 

Tematică:

  1. Metode de încercări asupra mortarelor
  2. Determinarea proprietăților fizice ale pulberilor
  3. Metode de prelevare a probelor de apă, sediment și biotă din râuri și cursuri de apă
  4. Evaluarea stabilității la agresivitatea apelor sulfatice
  5. Determinarea conținutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare și a reziduului la calcinare

 

Referinţe bibliografice: