Imprimare

REZULTATELE CONCURSULUI TEACHERS - 3 posturi ACS

 

# Nume/ prenume

Nota Proba 1

Probă scrisă

Nota Proba 2

Interviu
Nota finală

Admis/

respins
1. Cegu Adrian
8,60 9,36 8,98 Admis
2. Cotuna Andreea Marilena
8,62 9,18 8,90 Admis
3. Paraschiv Alexandru Constantin
8,64 9,26 8,95 Admis

 

REZULTATELE CONCURSULUI TEACHERS - 1 post CS

 

# Nume/ prenume

Nota Proba 1

Probă scrisă

Nota Proba 2

Interviu
Nota finală

Admis/

respins
1. Popescu Cristina Raluca
9,64 9,70 9,67 Admis