Print

Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Contract POSDRU/63/3.2/S/41910

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Contract Contract POSDRU/81/3.2/S/59322

Evaluarea calitatii aerului cu identificarea si cuantificarea principalelor surse de emisii atmosferice