Print

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

Tehnician – Protecţia Mediului - 2

 

Tematică:

  1. Indicatori de calitate ai apelor de suprafață
  2. Metode de analiză a indicatorilor de calitate ai apelor de suprafață
  3. Norme generale de protecție a muncii în activitatea de laborator

 

Referinţe bibliografice: