Print

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

CS – Ingineria şi Protecţia Mediului - 2

 

Tematică:

  1. Elaborarea scenariilor de evoluţie a calităţii factorilor de mediu pe bază de modelare matematică;
  2. Elaborarea sistemelor de management al calităţii factorilor de mediu;
  3. Modificări ale impactul extremelor climatice: sisteme umane și ecosisteme; (Changes in Impacts of Climate Extremes: Human Systems and Ecosystems)
  4. Dezvoltare durabilă. Probleme şi preocupări specifice situaţiei din România
  5. Hazard natural şi hazard antropic. Clasificare. Hazarduri geomorfologice, hidrologice, climatice, tehnologice şi nucleare. Managementul riscului.

 

Referinţe bibliografice: