Print

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

CS – Ingineria şi Protecţia Mediului

 

Tematică:

1.Factori care influențează abundența pedosferică a metalelor grele.

2.Obiectivele generale ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene

3.Forme de poluare induse de poluanţii atmosferici

 

Referinţe bibliografice: