Print

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ACS – Ingineria şi Protecţia Mediului

 

Tematică:

  1. Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
  2. Relaţia mediu-economie; Politici de mediu;
  3. Dezvoltarea durabilă: concept, caracteristici şi rolul acesteia în cadrul economiei mondiale.
  4. Surse regenerabile de energie - componentă importantă a dezvoltării durabile.

 

Referinţe bibliografice: