Print

1 post - Tematică Varianta 1

#

Candidat

Proba interviu

Proba scrisă

Notă finală

Admis/ respins

1

Badea Silviu Laurențiu

8,35

6,30

7,33

RESPINS

2

Cristea Viorela

8,60

9,10

8,85

ADMIS

1 post - Tematică Varianta 2

Sunt admisi candidaţii care au obţinut cel puţin media 8, în limita posturilor scoase la concurs.